پیشنهاد همسفری

 با استفاده از این آموزش شما(راننده) می توانید سفر های ثبت شده توسط مسافرین را مشاهده کرده و سپس سفری با مقصد دارای متقاضی بالا را ثبت کنید و  به مسافران دلخواه خود پیشنهاد همسفری داده و همسفر خود را انتخاب نمایید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ، بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. بر روی دکمه مسافر در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.
 6. کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس در پایین صفحه، دکمه ارسال پیشنهاد همسفری را لمس کنید.

thumb_up  پیشنهاد همسفری شما با موفقیت ارسال شد.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ، بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. بر روی دکمه مسافر در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.
 6. کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس در پایین صفحه، دکمه ارسال پیشنهاد همسفری را لمس کنید.

thumb_up  پیشنهاد همسفری شما با موفقیت ارسال شد. 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ، بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. بر روی دکمه مسافر در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.
 6. کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس در پایین صفحه، دکمه ارسال پیشنهاد همسفری را لمس کنید.

thumb_up  پیشنهاد همسفری شما با موفقیت ارسال شد.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ، بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. بر روی دکمه مسافر در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.
 6. کارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس در پایین صفحه، دکمه ارسال پیشنهاد همسفری را لمس کنید.

thumb_up  پیشنهاد همسفری شما با موفقیت ارسال شد.

نظر خود را درباره آموزش پیشنهاد همسفری بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر