ویرایش اطلاعات خودرو

با استفاده از این آموزش شما (راننده) می توانید مشخصات خودروی خود را ویرایش کنید. در هنگام ثبت خودرو ما از شما اطلاعاتی از قبیل تصویر گواهی نامه و تصویر بیمه نامه و ... میگیرم. در پایان انقضای بیمه نامه خودرو، شما موظف هستید تصویر بیمه نامه جدید را به ما از طریق ویرایش پروفایلتان ارائه دهید. برای این کار کافیست طبق الگوی زیر عمل کنید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل personدر پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_horiz  در سمت چپ خودروی مورد نظر، گزینه ویرایش را لمس کنید.
 5. در صفحه ی باز شده می توانید با لمس هر آیتم آن را ویرایش کنید.
 6. در پایان برای ذخیره ویرایش انجام شده بر روی دکمه ثبت خودرو در پایین صفحه تپ کنید.

   thumb_upویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل  person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_vert  در سمت چپ خودروی مورد نظر، گزینه ویرایش را لمس کنید.
 5. در صفحه ی باز شده می توانید با لمس هر آیتم آن را ویرایش کنید.
 6. در پایان برای ذخیره ویرایش انجام شده بر روی  check  در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.

  thumb_up ویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.
   

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل personدر پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_horiz  در سمت چپ خودروی مورد نظر، گزینه ویرایش را لمس کنید.
 5. در صفحه ی باز شده می توانید با لمس هر آیتم آن را ویرایش کنید.
 6. در پایان برای ذخیره ویرایش انجام شده بر روی دکمه ثبت خودرو در پایین صفحه تپ کنید.

   thumb_upویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل  person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_vert  در سمت چپ خودروی مورد نظر، گزینه ویرایش را لمس کنید.
 5. در صفحه ی باز شده می توانید با لمس هر آیتم آن را ویرایش کنید.
 6. در پایان برای ذخیره ویرایش انجام شده بر روی  check  در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید.

  thumb_up ویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.
   ویرایش بیمه نامه شخص ثالث/گواهی نامه

 • ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 • سپس با لمس دکمه پروفایل   در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 • بر روی دکمه مدیریت خورو تپ کنید.
 • با انتخاب ... در سمت چپ خودروی مورد نظر گزینه ویرایش را لمس کنید.
 • در پایین صفحه  بر روی هر یک از دکمه های  بیمه نامه شخص ثالث و یا گواهی نامه تپ کنید.
 •  از گواهی نامه و یا بیمه نامه شخص ثالث خودروی خود عکس گرفته و در پایان دکمه check  یا تایید را بزنید.

   thumb_upویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.نظر خود را درباره آموزش ویرایش اطلاعات خودرو بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر