لغو سفر توسط مسافر

با استفاده از این آموزش شما (مسافران) می توانید سفر خود را لغو  کنید. لغو سفر از سوی شما شامل جریمه هایی می شود که برای آگاهی از آن ها می توانید به قوانین لغو سفر در سایت رسمی رهسپار مراجعه فرمایید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای منbusiness_center  تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، (در صورت تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو همسفری و در غیر اینصورت (عدم تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو درخواست همسفری را لمس کرده و بر روی دکمه بله مطمئنم تپ کنید.

thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای منbusiness_center  تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، (در صورت تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو همسفری و در غیر اینصورت (عدم تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو درخواست همسفری را لمس کرده و بر روی دکمه بله مطمئنم تپ کنید.

thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای منbusiness_center  تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، (در صورت تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو همسفری و در غیر اینصورت (عدم تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو درخواست همسفری را لمس کرده و بر روی دکمه بله مطمئنم تپ کنید.

thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای منbusiness_center  تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، (در صورت تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو همسفری و در غیر اینصورت (عدم تایید همسفری توسط راننده) دکمه لغو درخواست همسفری را لمس کرده و بر روی دکمه بله مطمئنم تپ کنید.

thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.
چکیده قوانین لغو سفر به شرح زیر می باشد:


نظر خود را درباره آموزش لغو سفر توسط مسافر بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر