لغو سفر توسط راننده

با استفاده از این آموزش شما (راننده) می توانید سفر خود را لغو  کنید. لغو سفر از سوی شما بعد از زمان مقرر، شامل جریمه هایی می شود که برای آگاهی از آن ها می توانید به قوانین لغو سفر در سایت رسمی رهسپار مراجعه فرمایید. برای انجام این کار طبق الگوی زیر عمل کنید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من  business_center تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، دکمه لغو سفر را لمس کنید.
 4. در پایان دکمه بله مطمئن ام را لمس کنید.
   thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من  business_center تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، دکمه لغو سفر را لمس کنید.
 4. در پایان دکمه بله مطمئن ام را لمس کنید.
   
  thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من  business_center تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، دکمه لغو سفر را لمس کنید.
 4. در پایان دکمه بله مطمئن ام را لمس کنید.
   thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من  business_center تپ کنید.
 3. کارت مربوط به سفر خود را باز کرده و در پایین صفحه سمت چپ، دکمه لغو سفر را لمس کنید.
 4. در پایان دکمه بله مطمئن ام را لمس کنید.
   
  thumb_up  سفر شما با موفقیت لغو شد.چکیده قوانین لغو سفر به شرح زیر می باشد:


نظر خود را درباره آموزش لغو سفر توسط راننده بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر