رزرو صندلی خودرو

 با استفاده از این آموزش شما (مسافر) می توانید از سفرهای ثبت شده مطلع شوید و تمامی اطلاعات مربوط به آنها را مشاهده کنید، سپس سفر مورد نظر خود را رزرو کرده و همسفر خود را انتخاب کنید. برای انجام این کار کافیست طبق الگوی زیر عمل کنید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. با انتخاب کارت مورد نظر و زدن دکمه رزرو صندلی در پایین صفحه سمت چپ، سفر خود را رزرو نمایید.
 6. در صورتی که شارژ حساب شما کافی نباشد، می توانید با استفاده از آموزش شارژ حساب، حساب کاربری خود را شارژ نمایید.

  thumb_up  
  رزرو صندلی شما با موفقیت انجام شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. با انتخاب کارت مورد نظر و زدن دکمه رزرو صندلی در پایین صفحه سمت چپ، سفر خود را رزرو نمایید.
 6. در صورتی که شارژ حساب شما کافی نباشد، می توانید با استفاده از آموزش شارژ حساب، حساب کاربری خود را شارژ نمایید.

  thumb_up  رزرو صندلی شما با موفقیت انجام شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. با انتخاب کارت مورد نظر و زدن دکمه رزرو صندلی در پایین صفحه سمت چپ، سفر خود را رزرو نمایید.
 6. در صورتی که شارژ حساب شما کافی نباشد، می توانید با استفاده از آموزش شارژ حساب، حساب کاربری خود را شارژ نمایید.

  thumb_up  
  رزرو صندلی شما با موفقیت انجام شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه جستجو search تپ کنید.
 3. در بالای صفحه مبدا و مقصد مورد نظر خود را وارد نمایید.
 4. سپس دکمه جستجو کن را لمس کنید.
 5. با انتخاب کارت مورد نظر و زدن دکمه رزرو صندلی در پایین صفحه سمت چپ، سفر خود را رزرو نمایید.
 6. در صورتی که شارژ حساب شما کافی نباشد، می توانید با استفاده از آموزش شارژ حساب، حساب کاربری خود را شارژ نمایید.

  thumb_up  رزرو صندلی شما با موفقیت انجام شد.نظر خود را درباره آموزش رزرو صندلی خودرو بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر