حذف خودرو

  با استفاده از این آموزش شما می توانید خودروی اضافی در گاراژ خود را حذف نمایید، زیرا شما تنها مجاز به داشتن حداکثر ۳ خودرو در گاراژ خود می باشید و در صورت اضافه کردن خودروی جدید یکی از آنها باید حذف شود. برای حذف کردن آن کافیست طبق الگوی زیر عمل نمایید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید. 
 2. سپس بر روی آیکن پروفایل  person در پایین صفحه، سمت راست تپ کنید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب  more_horiz در سمت چپ خودروی مورد نظر گزینه حذف خودرو را لمس کنید.
 5.  و با دیدن پیام "خودروی مورد نظر پاک شود" دکمه حذف کردن را انتخاب نمایید.

  thumb_up
    خودروی شما با موفقیت حذف شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید. 
 2. سپس بر روی آیکن پروفایل  person در پایین صفحه، سمت راست تپ کنید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_vert در سمت چپ خودروی مورد نظر گزینه حذف خودرو را لمس کنید.
 5.  و با دیدن پیام "خودروی مورد نظر پاک شود" دکمه حذف کردن را انتخاب نمایید.

  thumb_up
    خودروی شما با موفقیت حذف شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید. 
 2. سپس بر روی آیکن پروفایل  person در پایین صفحه، سمت راست تپ کنید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب  more_horiz در سمت چپ خودروی مورد نظر گزینه حذف خودرو را لمس کنید.
 5.  و با دیدن پیام "خودروی مورد نظر پاک شود" دکمه حذف کردن را انتخاب نمایید.

  thumb_up
    خودروی شما با موفقیت حذف شد.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید. 
 2. سپس بر روی آیکن پروفایل  person در پایین صفحه، سمت راست تپ کنید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خورو  directions_car  تپ کنید.
 4. با انتخاب more_vert در سمت چپ خودروی مورد نظر گزینه حذف خودرو را لمس کنید.
 5.  و با دیدن پیام "خودروی مورد نظر پاک شود" دکمه حذف کردن را انتخاب نمایید.

  thumb_up
    خودروی شما با موفقیت حذف شد.نظر خود را درباره آموزش حذف خودرو بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر