ثبت سفر

با استفاده از این نرم افزار شما می توانید سفر های خود را ثبت نمایید، برای جا به جایی توسط نرم افزار رهسپار شما ابتدا باید به عنوان مسافر یا راننده سفر خود را ثبت کنید. برای ثبت سفر کافیست مبدا  و مقصد خود را طبق یکی از الگوهای زیر مشخص کرده و سپس سفر خود را ثبت نمایید. مسافران توجه داشته باشند در پایان سفر کد رزرو را به منظور پرداخت کرایه به راننده اعلام نموده و یا  گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب نمایند.

تعیین مبدا و مقصد حرکت


 1. ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه add_circle در پایین صفحه، وارد ثبت سفر می شوید.
 3. برای انتخاب مبدا بر روی نوار جستجو مبدا تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را تایپ کنید .
 4. سپس بر روی نوار جستجو مقصد تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را وارد نمایید.
 5. در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.
 6. سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر هستم یا directions_car راننده هستم اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
 7. در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.

  thumb_upسفرشما با موفقیت ثبت شد.

 1. ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه add_circle در پایین صفحه، وارد ثبت سفر می شوید.
 3. برای انتخاب مبدا بر روی نوار جستجو مبدا تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را تایپ کنید .
 4. سپس بر روی نوار جستجو مقصد تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را وارد نمایید.
 5. در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.
 6. سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر هستم یا directions_car راننده هستم اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
 7. در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.

  thumb_upسفرشما با موفقیت ثبت شد.


 1. ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه add_circle در پایین صفحه، وارد ثبت سفر می شوید.
 3. برای انتخاب مبدا بر روی نوار جستجو مبدا تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را تایپ کنید .
 4. سپس بر روی نوار جستجو مقصد تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را وارد نمایید.
 5. در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.
 6. سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر هستم یا directions_car راننده هستم اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
 7. در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.

  thumb_upسفرشما با موفقیت ثبت شد.

 1. ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه add_circle در پایین صفحه، وارد ثبت سفر می شوید.
 3. برای انتخاب مبدا بر روی نوار جستجو مبدا تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را تایپ کنید .
 4. سپس بر روی نوار جستجو مقصد تپ کرده و نام مکان مورد نظر خود را وارد نمایید.
 5. در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.
 6. سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر هستم یا directions_car راننده هستم اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
 7. در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.

  thumb_upسفرشما با موفقیت ثبت شد.

روش های دیگر برای ثبت سفر 


ثبت سفر به وسیله ی نقشه

 •  ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید. 

 •  سپس با لمس دکمه  add_circle در پایین صفحه وارد صفحه ثبت سفر می شوید.

 •  برای انتخاب مبدا و مقصد می توانید با لمس و جابه جایی صفحه، محدوده ی مورد نظر  خود را انتخاب کنید.

 • در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.

 •  سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر یا راننده اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.

 •  در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.  

  برای نزدیک شدن به محدوده ی مورد نظر می توانید با دو بار زدن روی صفحه نمایش بر روی نقشه زوم کنید.


تعیین مبدا با استفاده از آدرس های ذخیره شده

 •  ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید.

 •  سپس با لمس دکمه  add_circle  در پایین صفحه وارد صفحه ثبت سفر می شوید.

 •  برای انتخاب مبدا و مقصد بر روی نوار جستجو تپ کرده و آدرس ذخیره شده ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 • در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.

 •  سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر یا راننده اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.

 •  در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.


تعیین مبدا با استفاده از جستجو های اخیر

 •  ابتدا وارد صفحه ی اصلی شوید. 

 •   سپس با لمس دکمه  add_circle  در پایین صفحه وارد صفحه ثبت سفر می شوید.

 •  برای انتخاب مبدا و مقصد بر روی نوار جستجو زده و در قسمت جستجو های اخیر، مکان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 • در پایین صفحه دکمه تایید مسیر را لمس کنید.

 •  سپس با انتخاب یکی از دکمه های مسافر یا راننده اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.

 • در پایان  دکمه ثبت سفر را لمس کنید.    

  thumb_up  سفر شما با موفقیت ثبت شد.

warning   

  راننده عزیز:

در صورتی که بیش از 1 خودرو در اپلیکیشن ثبت کرده اید، می توانید خودرو مورد نظر خود را با زدن بر روی آن انتخاب نمایید.

نظر خود را درباره آموزش ثبت سفر بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر