تغییر شماره موبایل

با استفاده از این آموزش شما می توانید شماره موبایل خود را تغییر دهید. اساسا ارتباط بین راننده و مسافرین توسط شماره موبایل آنها است. به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات در صورت تعویض شماره موبایل خود حساب کاربری خود را ویرایش کنید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل در پایین صفحه سمت راست وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه تنظیمات تپ کنید.
 4. اولین آیکن، ویرایش پروفایل را انتخاب کنید. 
 5. بر روی نوار شماره موبایل تپ کرده، شماره موبایل خود را وارد نموده و سپس بر روی دکمه دریافت کد تایید تپ کنید.
 6. کد 5 رقمی فعال سازی شماره موبایل شما برایتان ارسال و پس از وارد کردن آن دکمه تایید را لمس کنید. 

   شماره موبایل شما با موفقیت تغییر یافت.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل در پایین صفحه سمت راست وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه تنظیمات تپ کنید.
 4. اولین آیکن، ویرایش پروفایل را انتخاب کنید. 
 5. بر روی نوار شماره موبایل تپ کرده، شماره موبایل خود را وارد نموده و سپس بر روی دکمه دریافت کد تایید تپ کنید.
 6. کد 5 رقمی فعال سازی شماره موبایل شما برایتان ارسال و پس از وارد کردن آن دکمه تایید را لمس کنید. 

   شماره موبایل شما با موفقیت تغییر یافت.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل در پایین صفحه سمت راست وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه تنظیمات تپ کنید.
 4. اولین آیکن، ویرایش پروفایل را انتخاب کنید. 
 5. بر روی نوار شماره موبایل تپ کرده، شماره موبایل خود را وارد نموده و سپس بر روی دکمه دریافت کد تایید تپ کنید.
 6. کد 5 رقمی فعال سازی شماره موبایل شما برایتان ارسال و پس از وارد کردن آن دکمه تایید را لمس کنید. 

   شماره موبایل شما با موفقیت تغییر یافت.
 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل در پایین صفحه سمت راست وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه تنظیمات تپ کنید.
 4. اولین آیکن، ویرایش پروفایل را انتخاب کنید. 
 5. بر روی نوار شماره موبایل تپ کرده، شماره موبایل خود را وارد نموده و سپس بر روی دکمه دریافت کد تایید تپ کنید.
 6. کد 5 رقمی فعال سازی شماره موبایل شما برایتان ارسال و پس از وارد کردن آن دکمه تایید را لمس کنید. 

   شماره موبایل شما با موفقیت تغییر یافت.
warning   

 در صورت تعویض شماره موبایل خود حتما حساب کاربری خود را ویرایش کرده و شماره جدید را وارد نمایید.

نظر خود را درباره آموزش تغییر شماره موبایل بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر