بررسی درخواست مسافر

با استفاده از این آموزش شما (راننده) می توانید درخواست های همسفری ارسال شده توسط مسافرین، درباره سفری که ثبت کرده اید را مشاهده و بررسی کنید و در صورت تمایل تایید یا رد نمایید. برای انجام این کار طبق الگوی زیر عمل نمایید.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من business_center تپ کنید.
 3. بر روی کارت سفر خود تپ کنید و در بالای صفحه روی پیام درخواست همسفری دارید، تپ کنید.
 4. در صورت تمایل به همسفری با مسافر در صفحه ی باز شده دکمه می پذیرم را لمس کنید.
 5. و در غیر اینصورت بر روی دکمه highlight_off تپ کرده و گزینه بله رد می کنم را انتخاب نمایید.

 thumb_up  درخواست مسافر شما با موفقیت تایید و یا رد شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من business_center تپ کنید.
 3. بر روی کارت سفر خود تپ کنید و در بالای صفحه روی پیام درخواست همسفری دارید، تپ کنید.
 4. در صورت تمایل به همسفری با مسافر، در صفحه ی باز شده دکمه می پذیرم را لمس کنید.
 5. و در غیر اینصورت بر روی دکمه more_vert تپ کرده و گزینه بله رد می کنم را انتخاب نمایید.

thumb_up  درخواست مسافر شما با موفقیت تایید و یا رد شد.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من business_center تپ کنید.
 3. بر روی کارت سفر خود تپ کنید و در بالای صفحه روی پیام درخواست همسفری دارید، تپ کنید.
 4. در صورت تمایل به همسفری با مسافر در صفحه ی باز شده دکمه می پذیرم را لمس کنید.
 5. و در غیر اینصورت بر روی دکمه highlight_off تپ کرده و گزینه بله رد می کنم را انتخاب نمایید.

 thumb_up  درخواست مسافر شما با موفقیت تایید و یا رد شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس  در پایین صفحه، سمت چپ بر روی دکمه سفرهای من business_center تپ کنید.
 3. بر روی کارت سفر خود تپ کنید و در بالای صفحه روی پیام درخواست همسفری دارید، تپ کنید.
 4. در صورت تمایل به همسفری با مسافر، در صفحه ی باز شده دکمه می پذیرم را لمس کنید.
 5. و در غیر اینصورت بر روی دکمه more_vert تپ کرده و گزینه بله رد می کنم را انتخاب نمایید.

thumb_up  درخواست مسافر شما با موفقیت تایید و یا رد شد.
نظر خود را درباره آموزش بررسی درخواست مسافر بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر