اضافه کردن خودرو جدید

با استفاده از این آموزش شما می توانید تا سقف 3 خودرو شخصی، در حساب کاربری خود ذخیره نمایید، رانندگان باید توجه داشته باشند برای ثبت سفر در نرم افزار رهسپار ابتدا باید مشخصات خودروی شخصی خود را طبق الگوی زیر  در پنل مدیریت خودرو وارد نمایند.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خودرو directions_car  تپ کرده و در پایین صفحه، دکمه اضافه کردن خودروی جدید را لمس کنید.
 4. اطلاعات مربوط به خودروی شخصی خود را مانند نمونه وارد نمایید.
 5. در قسمت ارسال مدارک با تپ کردن بر روی هر یک از دو آیکن موجود به دوربین گوشی متصل شده و از مدرک مورد نظر عکس گرفته، سپس دکمه تایید را لمس کنید.
 6.  در پایان در پایین صفحه، دکمه ثبت خودرو را لمس کنید. 

thumb_up  خودروی شما با موفقیت ثبت شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خودرو directions_car  تپ کرده و در پایین صفحه، دکمه اضافه کردن خودروی جدید را لمس کنید.
 4. اطلاعات مربوط به خودروی شخصی خود را مانند نمونه وارد نمایید.
 5. در قسمت ارسال مدارک با تپ کردن بر روی هر یک از دو آیکن موجود به دوربین گوشی متصل شده و از مدرک مورد نظر عکس گرفته، سپس دکمه تایید را لمس کنید.
 6.  در پایان بر روی دکمه done در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید. 

thumb_up  خودروی شما با موفقیت ثبت شد.


 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خودرو directions_car  تپ کرده و در پایین صفحه، دکمه اضافه کردن خودروی جدید را لمس کنید.
 4. اطلاعات مربوط به خودروی شخصی خود را مانند نمونه وارد نمایید.
 5. در قسمت ارسال مدارک با تپ کردن بر روی هر یک از دو آیکن موجود به دوربین گوشی متصل شده و از مدرک مورد نظر عکس گرفته، سپس دکمه تایید را لمس کنید.
 6.  در پایان در پایین صفحه، دکمه ثبت خودرو را لمس کنید. 

thumb_up  خودروی شما با موفقیت ثبت شد.

 1. ابتدا وارد صفحه اصلی شوید.
 2. سپس با لمس دکمه پروفایل person  در پایین صفحه سمت راست، وارد صفحه پروفایل شوید.
 3. بر روی دکمه مدیریت خودرو directions_car  تپ کرده و در پایین صفحه، دکمه اضافه کردن خودروی جدید را لمس کنید.
 4. اطلاعات مربوط به خودروی شخصی خود را مانند نمونه وارد نمایید.
 5. در قسمت ارسال مدارک با تپ کردن بر روی هر یک از دو آیکن موجود به دوربین گوشی متصل شده و از مدرک مورد نظر عکس گرفته، سپس دکمه تایید را لمس کنید.
 6.  در پایان بر روی دکمه done در بالای صفحه سمت چپ، تپ کنید. 

thumb_up  خودروی شما با موفقیت ثبت شد.
نظر خود را درباره آموزش اضافه کردن خودرو جدید بیان کنید

سپیده سلیمی سپیده سلیمی
مدیر محتوا


خیر
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟
این آموزش را توسط سپیده سلیمی نوشته شده آیا از آموزش راضی بودید ؟


خیر