تماس با ما
آدرس
قزوین بلوار نخبگان- ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز رشد واحدهای فن آور

تلفن
۰۹۲۲۶۰۴۲۳۲۹
۰۹۳۶۹۷۲۲۰۰۲

ایمیل
info@rahsepar.net