آموزش نرم افزار رهسپار

برای ثبت نام پس از کلیک بر روزی دکمه ثبت نام اطلاعات دانشجویی و شخصی کد را وارد نموده و منتظر احراز هویت از سوی سرور دانشگاه باشید.

برای ثبت سفر جدید دکمه پیشنها د سفر را لمس نمایید

در این قسمت مشخصات سفری که به عنوان راننده ارائه میدهید را وارد نمایید و در نهایت دکمه ثبت سفر را لمس نمایید. تاخیر قابل قبول، حداکثر مدت زمانی است که هنگام شروع به عنوان راننده حاضر هستید تا منتظر مسافر بمانید.

برای جستجوی سفر دکمه جستجوی سفر را لمس نمایید.

در این صفحه مبدا و مقصد خود را مشخص نموده و دکمه جستجو را لمس نمایید.

در اینجا وارد صفحه نتایج میشوید. در صورتی که سفری مطابق با مبدا و مقصد معین شده موجود باشد، در این صفحه لیست خواهد شد. سفر مورد نظر خود را لمس نموده تا وارد صفحه اطلاعات سفر شوید.

در صفحه اطلاعات سفر که توسط راننده وارد شده است را به طور کامل مشاهده خواهید نمود. در آخرین مرحله با لمس رزرو سفر سفر خود را رزرو نمایید.

توجه فرمایید که برای رزرو باید در کیف پول خود به مقدار کافی اعتبار داشته باشید. اگر اعتبارتان کمتر از هزینه سفر است، به صفحه اول بازگردید و با لمس پرداخت و اعتبار، به مقدار مورد نیاز خود اعتبار خریداری نمایید.

حال به عنوان مسافر باید منتظر تایید راننده باشید تا بتوانید در سفر راننده مشترک شوید. سفرهایی که در آن عضو شده اید، از منوی سفرهای من در صفحه اصلی قابل مشاهده هستند.

مهم: در صورت تایید شدن به عنوان مسافر، یک کد رزرو دریافت خواهید نمود که باید پس از اتمام سفر به راننده تحویل دهید. پس حتما کد رزرو خود را یاداشت نموده یا از آن Screenshot بگیرید.

به عنوان راننده باید مسافر را تایید و یا رد نمایید.

در صورت تایید مسافر یک “کد رزرو در اختیار” مسافر قرار میگیرد.

مهم: حتما پس از سفر کد رزرو را از مسافر دریافت نموده و در قسمت ثبت رزرو کد مسافر ثبت نمایید.

برای لغو سفر از منوی سفرهای من در صفحه اصلی وارد اطلاعات سفر خود شده و با لمس لغو سفر، سفر خود را لغو نمایید. هزینه بازگشتی به شما بر اساس قوانین رزرواسیون محاسبه شده و نمایش داده خواهد شد.

برای ثبت نام پس از کلیک بر روزی دکمه ثبت نام اطلاعات دانشجویی و شخصی کد را وارد نموده و منتظر احراز هویت از سوی سرور دانشگاه باشید.

برای ثبت سفر جدید دکمه پیشنها د سفر را لمس نمایید

در این قسمت مشخصات سفری که به عنوان راننده ارائه میدهید را وارد نمایید و در نهایت دکمه ثبت سفر را لمس نمایید. تاخیر قابل قبول، حداکثر مدت زمانی است که هنگام شروع به عنوان راننده حاضر هستید تا منتظر مسافر بمانید.

برای جستجوی سفر دکمه جستجوی سفر را لمس نمایید.

در این صفحه مبدا و مقصد خود را مشخص نموده و دکمه جستجو را لمس نمایید.

در اینجا وارد صفحه نتایج میشوید. در صورتی که سفری مطابق با مبدا و مقصد معین شده موجود باشد، در این صفحه لیست خواهد شد. سفر مورد نظر خود را لمس نموده تا وارد صفحه اطلاعات سفر شوید.

در صفحه اطلاعات سفر که توسط راننده وارد شده است را به طور کامل مشاهده خواهید نمود. در آخرین مرحله با لمس رزرو سفر سفر خود را رزرو نمایید.

توجه فرمایید که برای رزرو باید در کیف پول خود به مقدار کافی اعتبار داشته باشید. اگر اعتبارتان کمتر از هزینه سفر است، به صفحه اول بازگردید و با لمس پرداخت و اعتبار، به مقدار مورد نیاز خود اعتبار خریداری نمایید.

حال به عنوان مسافر باید منتظر تایید راننده باشید تا بتوانید در سفر راننده مشترک شوید. سفرهایی که در آن عضو شده اید، از منوی سفرهای من در صفحه اصلی قابل مشاهده هستند.

مهم: در صورت تایید شدن به عنوان مسافر، یک کد رزرو دریافت خواهید نمود که باید پس از اتمام سفر به راننده تحویل دهید. پس حتما کد رزرو خود را یاداشت نموده یا از آن Screenshot بگیرید.

به عنوان راننده باید مسافر را تایید و یا رد نمایید.

در صورت تایید مسافر یک “کد رزرو در اختیار” مسافر قرار میگیرد.

مهم: حتما پس از سفر کد رزرو را از مسافر دریافت نموده و در قسمت ثبت رزرو کد مسافر ثبت نمایید.

به عنوان راننده باید مسافر را تایید و یا رد نمایید.

در صورت تایید مسافر یک “کد رزرو در اختیار” مسافر قرار میگیرد.

مهم: حتما پس از سفر کد رزرو را از مسافر دریافت نموده و در قسمت ثبت رزرو کد مسافر ثبت نمایید.