سوالات متداول

رهسپار هویت کاربران را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بررسی کرده، سپس اجازه ثبت سفر را به رانندگان می دهد.

آیا امکان وارد کردن اطلاعات اشتباه زمان ثبت نام وجود دارد ؟  

خیر ، رهسپار اطلاعات کاربران را بررسی کرده و اگر اشتباه باشد اجازه ثبت نام را نمی دهد.

دسته بندی سوالات